Władze spółdzielni

SKŁAD ZARZĄDU I PRACOWNICY ETATOWI

  1. Lech Szczygieł – prezes Zarządu
  2. Janusz Szyper – członek Zarządu
  3. Edyta Bogdan – członek Zarządu
  4. Jadwiga Łuczków – główny księgowy - pełnomocnik Zarządu
  5. Eugeniusz Wawrzyczek - koordynatori   

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

  1. Danuta Pytel – przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Grażyna Niemiec –  sekretarz Rady Nadzorczej
  3. Piotr Menka – członek Rady Nadzorcze  - przewodn. Komisji Rewizyjnej